Select Page

DESINSECTACIÓ

Els insectes solen ser fonts productors i transmissors de malalties (salmonel.la, sarna, pneumònia) a part de causar greus molèsties als éssers humans (taques, forats, excrements). Ataquen els aliments, malmeten les intal.lacions, creen coïssors i al.lèrgies. La desinsectació és l’eliminació de plagues d’insectes.

Control de Plagues Girona, utilitza insecticides registrats.

Metodologia d’aplicació
Aplicació de laques, emolsionables nuvolitzats o atomitzats, gels, injecció, pinzell, esquers, trampes biològiques…

TRACTAMENT DE LA FUSTA

Hi ha insectes que es nodreixen de la lignina i de la cel·lulosa de la fusta; altres, que son bacteries i fongs, que s’alimenten de les enzimes digestives capaces de descomposar la lignina i la cel.lulosa en substàncies tals com diversos sucres que serveixen com aliment d’altres insectes.

Els més coneguts són les Larves de Capricorni (es mengen els fongs) i les termites (mengen la cel.lulosa), carcoma, i altres escarabats. No només ataquen la fusta de les estructures de les construccions (bigues, tarimes, marcs de portes i finestres…) i dels mobles, sinó que també ataquen qualsevol material que contingui cel.lulosa (paper, cartró, alguns teixits…).

DESRATITZACIÓ

Les rates i els ratolins son rossegadors que provoquen diversos problemes: rosseguen qualsevol cosa, mengen aliments, ocasionen excrements i mals olors. Aquests animals son portadors, per si mateixos, per la condició de vida que tenen, d’enfermetats (tifus, ràbia, pneumònies, tétanus…). Són molt prolí­fers i viatgers.

 

Metodologia d’aplicació
Anticogualants: Esquers raticides formulats.